Кадмия окись

  • Квалификация : ч
  • ГОСТ : ГОСТ 11120-75
  • Вес : 15,0 кг