Ацетонитрил 1 сорт

  • Квалификация : осч
  • ГОСТ : ТУ 6-09-14-2167-84
  • Вес : 0,78 кг